Baška na ostrově Krk v Chorvatsku

Rybářské městečko Baška najdete na jihovýchodním pobřeží chorvatského ostrova Krk v Kvarnerském zálivu. Leží na konci údolí zvaného Baška Draga, které je známé úrodnými vinicemi, při ústí říčky Vela rika. Část obyvatel se stále věnuje rybářství, takže při svém pobytu v Bašce narazíte na malé rybářské čluny. Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel je však turistický ruch.

Z českého pohledu je Baška zajímavá působením Klubu českých turistů. Cestovní ruch Bašku zasáhl již v druhé půlce 19. století. Klub českých turistů se v Bašce podílel významnou měrou na zmapování různých stezek a cest pro vycházky už od počátku 20. století. A pozor, nejde o minulost. Turistické rozcestníky a barevné značení různých tras v okolí Bašky s označením KCT či KČT najdete v Bašce i dnes. Vydat se s nimi můžete například na nejvyšší vrch Krku Obzovou (569 m), vrch Hlam či na ke hřbitovu a kostelíku Sv. Ivana nad Baškou, odkud je nádherný výhled na město, což ocení nejenom fotografové.

Poklidné město Baška si někteří lidé pletou s jižněji umístěnou Baškou Vodou u ostrova Brač, která je známou českou turistickou destinací.

Baška má bohatou historii

Kulturní dědictví Bašky sahá do 5. století, a to svými vykopávkami z raně křesťanského období. Známá je také Baščanská deska z roku 1100 nalezené v kostele Svaté Lucie poblíž osady Jurandvor. V okolí Bašky i přímo ve městě je také řada menších historických kostelů a kapliček. První hotel v Bašce byl postaven v roce 1906, o dva roky později zde byla vybudována první pláž.

Ve městě najdete muzeum a také dům zachovávající původní místní kulturu s entografickou sbírkou.

Původními obyvateli Bašky byl starověký indoevropský národ Ilyrové, přesněji řečeno kmen Japodů. Zhruba do 2. století před naším letopočtem se datuje přítomnost římské osady v tomto regionu. Od 14. století město neslo název Kraj a bylo chráněno pevností při Staré Bašce podlíž dnešního kostela se hřbitovem. Okolo zřícenin půjdete v případě, že se ke kostelíku nad Baškou vydáte po turistické stezce. Pevnost byla zničena v roce 1380 Benátčany a již nikdy nebyla obnovena.

Středověk strávila Baška střídavě pod vládou Frankopanů a Benátčanů. V roce 1514 byl založen kostel Svatého Michala a započala výstavba nového města na dnešním místě. Do konce 1. světové války (1918) patřila Baška pod Rakouskou monarchii.

Zbytky pevnosti v Bašce
Baška na ostrově Krk

Baška a zdejší počasí

Díky typickému středomořskému klimatu se v Bašce střídají horká a suchá léta s mírnou, spíše deštivou zimou. Průměrná roční teplota je zde 15 °C, v létě počítejte s průměrnou teplotou 24 °C. Stejně vysoká je zde v období od dubna do září průměrná teplota moře.

Typické jsou zde ovšem i místní větry, které nesou jména Bora (severovýchodní vítr), Jugo (jihozápadní, vane většinou na jaře) a Maestral (západní letní vítr).

Před cestou do Chorvatska doporučujeme vyřídit cestovní pojištění. Jeden nikdy neví.

České stopy v Bašce

Jestliže jsem na začátku zmínil významné působení Klubu českých turistů v Bašce, pak nelze nezmínit dvě významné české postavy moderní Bašky. Obě můžeme bez obav označit za nejvýznamnější postavy Bašky posledních dvou set let.

První z této dvojice byl Emil Geistlich, ředitel jedné pražské tiskárny. To on naučil Čechy jezdit na jadranské pobřeží a vybudoval v Bašce mořské lázně. Ostatně, dnes ve městě najdete jeho bronzovou bustu.

Druhou významnou postavou byla česká lékařka Zdeňka Čermáková, jejíž jméno dnes nese místní zdravotní středisko. Do Bašky ji přivedla Geistlichova manželka coby mladou lékařku poskytující zdravotnické služby turistům. Čermákové se zde natolik zalíbilo, že v Bašce již zůstala. Vzpomíná na ni také Crikvenica ležící na pevnině naproti Krku. Zdeňka Čermáková zde totiž vybudovala ozdravovnu pro nemocné děti.

Emil Geistlich i Zdeňka Čermáková jsou pohřbeni na hřbitově nad Baškou, kde najdete jejich hrobku.

Pomník Emil Geistlicha v Bašce